Święto Patrona Szkoły

 

28 września obchodziliśmy po raz kolejny Święto Patrona Szkoły. Pani dyrektor Kamila Sobiech powitała zaproszonych gości, nauczycieli, dzieci, młodzież i wspomniała dzień nadania szkole imienia oraz przypomniała wartości, które przejęliśmy od naszego Patrona i wpajamy młodzieży w procesie wychowania. Kolejnym punktem obchodów była uroczysta akademia. Uczniowie klasy IV i VII, przygotowani  pod okiem pani Bożeny Greli  zaprezentowali  wzruszający montaż słowno – muzyczny poświęcony patronowi. Na zakończenie  spotkania głos zabrała emerytowana nauczycielka pani Zofia Roznerska, która przekazała na ręce pani dyrektor Kamili Sobiech pamiątki po patronce szkoły pani Małgorzacie Sulek.

 

Udostępnij wpis: