Spotkanie z myśliwym

Już w przedszkolu dzieci poznają przyrodę i uczą się, jak o nią dbać. Wiedza przyrodnicza kształtowana jest przez całe życie, ale edukacja przyrodnicza od najmłodszych lat. Dlatego też, nasza szkoła zorganizowała wyjątkowe spotkanie edukacyjne z myśliwym panem Michałem Kamińskim. 

Uczniowie klas I-IV bardzo serdecznie powitali myśliwego, który przeprowadził prelekcję i rozmowę na temat dbania o las i zwierzęta. Pan myśliwy opowiedział dzieciom o swojej pasji, jaką jest myślistwo. Okazało się, że myśliwy  to osoba zajmująca się gospodarką łowiecką zgodnie z prawem łowieckim i etyką łowiecką. W tym znaczeniu – przeciwieństwo kłusownika. „Łowczym nie może zostać osoba, która nie kocha zwierząt” – przekonywał  zdecydowanie pan Michał Kamiński. Wiele osób nie wie czym zajmują się myśliwi, że ich praca nie polega tylko na wykonywaniu polowania, ale również na intensywnych pracach wykonywanych w łowisku a polowania to tylko część pracy myśliwego. W dobie dzisiejszej cywilizacji konieczne jest regulowanie przez człowieka liczebności danego gatunku. Kiedyś taka regulacja była w pewnym sensie naturalna, dzisiaj jest to niemożliwe. Dlatego koła łowieckie, a w szczególności myśliwi utrzymują populację na ilościowo i co ważne jakościowo na dobrym poziomie. Są wydzielone pastwiska dla zwierzyny leśnej, myśliwi dokarmiają zwierzęta, prowadzą odstrzały selekcyjne zwierząt słabych, chorych – uświadamiał pan Michał. Następnie pan myśliwy zaprezentował nam swoje akcesoria łowieckie, które wzbudziły ogromne zainteresowanie dzieci. Wśród nich znalazły się trofea myśliwskie takie jak poroże jelenia, kozła, pióra z ogona bażanta, kły dzika.

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do szkoły i żywe słowo, jakie na pewno w otoczeniu wspaniałych trofeów na długo dzieci zapamiętają, dziękujemy za dzielenie się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą, które umożliwiły naszym dzieciom poznanie pracy myśliwego.

 

Udostępnij wpis: