Ocenianie

KRYTERIA OCENIANIA Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Historia-Wymagania na poszczególne oceny kl. 4

Historia-Wymagania na poszczególne oceny kl. 5

Historia-Wymagania na poszczególne oceny kl. 6

Historia-Wymagania na poszczególne oceny kl. 7

Historia-Wymagania na poszczególne oceny kl. 8

Muzyka-Sposoby oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów kl.4-7

Plastyka-Wymagania na poszczególne oceny kl. 4-7

Kryteria oceniania z biologii w klasie 5

Kryteria oceniania z biologii w klasie 7

Kryteria oceniania z biologii w klasie 8

Kryteria oceniania z chemii klasa 7

Kryteria oceniania z chemii klasa 8

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z przyrody