Karmnik dla ptaków

Przedmiotem konkursu jest karmnik dla ptaków służący w okresie zimowym do dokarmiania ptactwa.

I. Organizator.
Samorząd Uczniowski

II. Cele konkursu.

Celem konkursu jest:
kształcenie postaw proekologicznych; uwrażliwienie dzieci na dokarmianie ptaków zimą; poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposób w jaki się odżywiają; rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;

III. Zasady konkursu.
1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 0-VII.
2. Praca konkursowa może być wykonana wspólnie z rodzicami lub opiekunami.
3. Technika i wykonanie pracy dowolna.
5. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje:
a) Imię i nazwisko autora,
b) wiek,
c) klasa
IV. Termin i miejsce składania prac.
1. Prace wraz z wymaganymi informacjami należy dostarczyć do opiekuna Samorządu Szkolnego pani Kamili Panek.
2. Ostateczny termin oddania prac mija 30 listopada 2017r.
3. Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
V. Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora.
2. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca.
3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o zdobyciu nagrody.

4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Organizatora podczas krótkiego apelu.

VI. Informacje dodatkowe.

UWAGA!!!!!

NAJŁADNIEJSZE KARMNIKI DLA PTAKÓW ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA WIELKĄ ORKIESTRĘ  ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. 

 

Udostępnij wpis: