Kadra Pedagogiczna

Dyrektor Szkoły

mgr Kamila Sobiech

Oddział ,,0″

 Jolanta Rychtarska

Edukacja wczesnoszkolne

mgr Grażyna Alichniewicz

mgr Grażyna Obremska

mgr Kamila Panek

Klasy IV-VII

 1. mgr Bernadeta Cieczko – nauczyciel języka polskiego

 2. mgr Bożena Grela – nauczyciel matematyki i przyrody

 3. mgr Anna Agacka – nauczyciel historii, muzyki i plastyki

 4. mgr Dominika Małkiewicz – nauczyciel języka angielskiego, zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych

 5. mgr Radosław Małkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć technicznych i techniki

 6. mgr Wiesław Chyrkowski – nauczyciel fizyki

 7. mgr Kamila Panek – nauczyciel biologii i chemii

 8. mgr Justyna Zawicka – nauczyciel geografii

 9. mgr Grażyna Alichniewicz nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki
 10. mgr Kinga Ćwiklińska – nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel wspomagający

 11. mgr Paweł Budzyński-nauczyciel religii

Biblioteka Szkolna

mgr Kamila Sobiech

 

Pracownicy Obsługi szkoły:

Andrzej Kurzawa

Katarzyna Puławska

Marzena Gołębiewska

 

Sekretariat szkoły:

Sylwia Cieczko