Kadra Pedagogiczna

Dyrektor Szkoły:

mgr Kamila Sobiech

Oddział ,,0″:

Jolanta Rychtarska

Edukacja wczesnoszkolne

mgr Grażyna Alichniewicz

mgr Grażyna Obremska

mgr Kamila Panek

Klasy IV-VII

mgr Bernadeta Cieczko – nauczyciel języka polskiego
mgr Bożena Grela – nauczyciel matematyki i przyrody
mgr Anna Agacka – nauczyciel historii, muzyki i plastyki
mgr Dominika Małkiewicz – nauczyciel języka angielskiego, zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych
mgr Radosław Małkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć technicznych i techniki
mgr Wiesław Chyrkowski – nauczyciel fizyki
mgr Kamila Panek – nauczyciel biologii, chemii, wychowania do życia w rodzinie
mgr Justyna Zawicka – nauczyciel geografii
mgr Grażyna Alichniewicz nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki
mgr Kinga Ćwiklińska – nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel wspomagający
mgr Paweł Budzyński-nauczyciel religii

mgr Gerard Zakrzewski- nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

 

Biblioteka Szkolna:

mgr Jadwiga Cieczko

Administrowanie stroną internetową:

mgr Kamila Panek

Pracownicy Obsługi szkoły:

Katarzyna Puławska
Danuta Łapkiewicz

Sekretariat szkoły:

Sylwia Cieczko

Udostępnij wpis: