Informacja

Do dnia 15.04.2019 r. prowadzona jest rekrutacja uczestników na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Edukacja dla  przyszłości”. Druki dokumentów rekrutacyjnych dostępne są u wychowawców oraz w sekretariacie. W projekcie „Edukacja dla przyszłości” mogą brać udział tylko ci uczniowie, którzy nie uczestniczyli w zajęciach z projektu „Innowacyjna edukacja w Gminie Bobrowo”.

Regulamin rekrutacji uczestników na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w projekcie„ Edukacja dla przyszłości” dostępny w zakładce: „Dokumenty”.

Udostępnij wpis: