Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Małkach, 11 marca wzięliśmy udział w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego. Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenie swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły, a także rozwijanie uzdolnień i podnoszenie samooceny uczniów. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV -VII i obejmował zagadnienia dotyczące kultury i historii krajów anglojęzycznych. Naszą szkołę reprezentowali: Urszula Okrasa, Mikołaj Schreiber, Alina Iwankowska oraz Marta Orłowska. Wywalczyliśmy III miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki.

Udostępnij wpis: