Drodzy rodzice!

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami.

Z poważaniem Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej           

Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo Dyrektorzy

 

Udostępnij wpis: