Dokumenty szkolne

Godziny lekcyjne w roku szkolnym 2018

Plan lekcji 2018

Kalendarz roku szkolnego 2018

Program wychowawczo-profilaktyczny

 Statut

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie dla rodziców dzieci spoza obwodu szkoły

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Wniosek o przyjecie do I klasy – dzieci spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego – dzieci spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjecie do oddziału wychowania przedszkolnego

Zgłoszenie do I kl. dzieci z obwodu szkoły.

Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego – dzieci z obwodu szkoły

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego