Sprzątali świat

Akcja „Sprzątanie Świata” została przeprowadzona w naszej szkole 15 września. Poprzedziło ją zapoznanie uczniów z celami i zaplanowanym przebiegiem akcji oraz przypomnienie zasad BHP obowiązujących podczas sprzątania. „Sprzątanie Świata” to

Czytaj dalej