Alarm i ewakuacja!

 

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 16 października została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się na boisku za szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Pani dyrektor Kamila Sobiech wraz z kpt. Robertem Czarneckim – Zastępcą Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, który przeprowadził ewakuację i pogadankę z uczniami podziękowała wszystkim za sprawną ewakuację. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.

Udostępnij wpis: